Thursday, April 18, 2013

GOING HOME


Today is the day.

I think my bag is exceeding the weight. I will probably have to pay for it, bleh. But still totally worth the last trip to Daiso...

Swedish: Idag aker vi hem. Har redan borjat grata tva ganger och det lar inte bli de sista... Min vaska vager antagligen for mycket sa jag kommer nog att fa betala for overvikt. Men fortfarande nojd med min sista trip till Daiso igar...


1 comment: