Friday, July 12, 2013

OFFICE


Now that I'm working as a freelance artist I've moved my office out to the dining room. It's perfect really and so much easier to work on a big space.

Swedish: Nu när jag jobbar som frilans har jag flyttat ut kontoret till matsalen. Det är perfekt och det är så mycket enklare att arbeta när man har större yta att göra det på!

No comments:

Post a Comment